SANGkompagniet

Medlemsliste

02-Jun-2020

Korledere
Lisa Petterson
1. sopraner
Annette Roesen
Dorthe Sass
Gitte Jensen
Ida Rostgaard
Jannie Jensen
Karin Lund
Lene Kriegbaum Jakobsen
Lone Mogensen
Rikke Kragh Iversen
Ulla Hansen
2. sopraner
Anne Wegeberg
Birgit Snetoft
Gunvor Eggert Pedersen
Hanne Eble Jacobsen
Jane Lerke
Jette Kjeldsen
Jette Opstrup
Kirsten Ellebæk Petersen
Kirsten Worsøe
Lene Bastholm
Sanne Knudsen
Sussi Kierstein
Alter
Anne Limkilde
Lene Larsen
Lotte Petersen
Marianne Agentoft
Nina Carlberg
Randi Scharling
Signe Kofoed Janot
Tine Munk
Trine Hyllested
Tenorer
Boye Jensen
Jens Mølvig
Jens Peter Rasmussen
Mads Bjelke
Mogens Jakobsen
Basser
Daniel Willadsen
Flemming Rasmussen
Gerd Mueller
Hans Andersen
Lars Ødum
Morten Hylleberg
Per Schmidt